O nas

Sedež: Delavska cesta 26

4000 KRANJ

Družba je davčni zavezanec za DDV

ID za DDV: SI96431687

TRR: 02068-0050767409 pri NLB d.d.

Družba Digital Logic, d.o.o., Duplje je registrirana pri Okrožnem sodišču v Kranju.

Št.reg.vpisa:1/01943/00, Srg:02/01637